РАХУНОК й
192

 


Виконавець:
   ФОП  Тафiпольський Григорій Йосипович  
                       Р/р
 26009053141612
                      
Київська фiлiя ПАТ КБ "ПриватБанк"
                       МФО
  321842  
                       Код ДРФО (ЄДРПОУ)
 1995108291 


Платник
:
 _______________________________________________
               
_______________________________________________
 

й п/п

Назва роботи

Сума

  

1

  

Інформаційні послуги.  Без ПДВ.

 

                                  Знижка 50%

 

960,00

 

-480,00

                                                 Сума до сплати

480,00

Сума до сплати:  Чотириста вісімдесят грн. 00 коп.  Без ПДВ. 

 

                         Б/п                       ФОП  ТАФIПОЛЬСЬКИЙ
                                                    
ГРИГОРIЙ ЙОСИПОВИЧ
  

 

 

Виконавець є платником єдиного податку третьої групи.
Свідоцтво про
держреєстрацію видане  Печерською РМДА м.Києва.
Свідоцтво про
сплату єдиного податку видане  ДПІ Печерського р-ну м.Києва.
Свідоцтва і звітні документи - mn.kiev.ua/doc.htm