ТОВ "2I2 ЕНЕРГО МАСТЕР" пропонує послуги:

ТОВ "2I2 ЕНЕРГО МАСТЕР" працює на ринку iз надання послуг:
• Отримання технiчних умов (ТУ) на отримання потужностей, збiльшення потужностi(вода,каналiзацiя); • Отримання технiчних умов ( ТУ) на стандартнi, нестандартне приєднання (електрика); • Розробка проектної документацiї та виконання робiт (електрика,вода,каналiзацiя); • Технiчне обслуговування (ТО) обладнання. Всi вищезазначенi пункти можемо робити як окремо так i пiд ключ. Види дiяльностi за КВЕД-2010: 43.21 Електромонтажнi роботи; 43.22 Монтаж водопровiдних мереж,системи опалення та кондицiонування; 43.29 Iншi будiвельно - монтажнi роботи; 43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у; 33.13 Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного устаткування; 33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування. Виконуємо роботи як генеральний пiдрядник пiд ключ. Нашi реквiзити: п/р No 26009052675799 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 320649 Код за ЄДРПОУ 34192316 IПН 341923126590
Директор з технiчних питань ТОВ "2i2 ЕНЕРГО МАСТЕР" Ю.В.Клепик

Тел.: (067) 426-72-43   Юлiя
  Написати листа
kl-a23-1-9582-F-