АКТ

        виконаних робіт згідно рахунку й ___ від ______  201__ р.

 

 

Виконавець  СПД ТАФІПОЛЬСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ЙОСИПОВИЧ

і Замовник  ____________________________________________

_____________________________________________________

 

склали цей акт в тому, що Виконавець виконав для Замовника

весь обсяг робіт по наданню послуг у сфері інформатизації.

 

Сума виконаних робіт становить: ___________________________

_____________________________________________  Без ПДВ.

 

 

 

Виконавець                                            Замовник

 

СПД ТАФІПОЛЬСЬКИЙ                       _______________________

ГРИГОРІЙ ЙОСИПОВИЧ                    _______________________

 

Б/п